Zásady INS

05.12.2013 11:50

Zásady insolvenčního řízení (§5 Z-182/2006):

a) ...aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů;

b) věřitelé,...,mají v insolvenčním řízení rovné možnosti;

c) ...,nelze práva věřitele...omezit...

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání,směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční zákon,...