Formuláře ke stažení

01.06.2019 10:31

isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

 

__________________________________________________________________________________________

(§4 Z-182/2006) (2) Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí,

a) ..."rozhodnutí o prohlášení konkursu"...

b) ...povolení reorganizace...

c) ...rozhodnutí o povolení oddlužení.