Řešení sporů

ev.č. ČAK: 14803 (Česká advokátní komora)

Spory jsou řešeny prostřednictvím České advokátní komory

odkaz na řešení sporu klient x advokát =>ČAK

www.cak.cz

www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607