Specializace

Odkaz na činnost insolvenčního správce:

 

Advokátní kancelář využívá i svých bohatých zkušeností z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek (jak ve fázi smluvní, tak při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou). Advokátní kancelář tak vždy pečlivě a zodpovědně zvažuje všechny možnosti řešení problémů a bere ohled i na faktor času a náklady případného řízení.