Ceník

SMLUVNÍ ODMĚNA:
- stanovená hodinovou sazbou; podle počtu hodin strávených při poskytování právních služeb klientovi, a to za každou započatou hodinu. Hodinová sazba se pohybuje obvykle od 1000,- Kč do 2500,- Kč + DPH za každou započatou hodinu. Je-li k poskytnutí právní služby nutno použít cizího práva nebo cizího jazyka může sazba činit až 3000,- Kč + DPH za každou započatou hodinu. Konkrétní výše sazby se odvíjí od náročnosti poskytnuté právní služby.
- možno stanovit i podílem na hodnotě věci nebo výsledku věci
MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA:
dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu
PAUŠÁLNÍ ODMĚNA:
konkrétní částka placená měsíčně, zohledňující právní a časovou náročnost poskytovaných právních služeb pro klienta