Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků jim umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách obchodního a finančního práva, se zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí právních služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, pracovního či trestního práva.


Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech oddlužení, přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů. Zastupuje klienty v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty.

Odkaz na činnost insolvenčního správce:

Poskytované právní služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování právních služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.

Odkaz na Českou advokátní komoru: