Právní služby § advokacie § insolvence

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech oddlužení, přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů. Zastupuje klienty v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty.

Odkaz na činnost insolvenčního správce:

Elektronické dokumenty